Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Başbakan’ın Twitter’ın mahkeme kararı ile kapandığı yönündeki açıklamalarının yalan olduğunu belirtirken, “İnternet Yayıncıları Derneği’nin açıklamaları var; ‘diktatörlük’ olarak yorumluyor” dedi. 

Başkan Mustafa Akaydın, “Twitter bu kişinin yaşamakta olduğu panik atak nedeniyle kapatılmıştır. Konuşamayan, düşünemeyen bir ülke istemektedir. Tüm dikta rejimlerinde olduğu gibi bunlar diktatörün varlığını tehdit eden unsurlardır” diyerek, Başbakan’ı diktatörlükle itham etti. 

NEDEN KAPATILDI?

Yasakların iki nedeni olduğunu ifade eden Mustafa Akaydın, “Seçime kadar olan son haftada yayınlanacağı iddia edilen yolsuzluk ve rüşvet görüntülerinin engellenmesi, belgelerin ortaya saçılmasının önlemesi için bunu yaptılar” dedi. Akaydın bir diğer sebebin ise; “Seçim sırasında sandık başlarında yaşanacak ve seçim güvenliğini ortadan kaldıracak, AKP kaynaklı müdahalelerin durdurulmasını ve bertaraf edilmesini önlemek içindir” diye konuştu.  

Uygulamanın tüm dünyada küçük düşürücü olduğunu vurgulayan Akaydın, tüm siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, meslek kuruluşlarını medya ve üniversiteleri “Demokrasiye indirilen darbe niteliği taşıyan ve Türkiye’yi tüm dünyaya küçük düşüren bu uygulamaya karşı” seslerini yükseltemeye davet etti.

BAŞBAKAN YALAN SÖYLÜYOR

Başbakan’ın Twitter’ın mahkeme kararı ile kapandığı yönündeki açıklamalarının yalan olduğunu belirten Akaydın; “İnternet Yayıncıları Derneği’nin açıklamaları var; ‘diktatörlük’ olarak yorumluyor. İstanbul Savcılığı Başbakan’ı yalanlıyor. ‘Biz bunları Cumhuriyet Savcılığı’nın mahkeme kararlarına dayanarak yapıyoruz’ diyen sözleriyle Başbakan bir kez daha halkın gözünün için baka baka yalan söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? İnternet yasağı koyan 12 tane ülkeden 1’i olma şerefine nail etti bizi. Sudi Arabistan, İran, Suriye, Mısır, Vietnam, Çin, Miammar, Kuzey Kore ve Özbekistan dünyada bu devletlerle aynı listedeyiz” dedi.